Fra det gamle Skien. Skildringer og aktstykker til byens

historie. J. A. Schneider. 1-3. Skien 1914. Erik ST. Nilsens bokhandel. Myke permer. Meget pen utg. B