Fra hov til kirke Skeidi i Bamble-Senter for gammel og ny