Fra vinkelhake til linotype

Utgitt til Gjestvangs 75 årsjubileum 1876-1975 Oslo 1951. B