Fridtjof Nansen-Mannen og myten, Øystein Sørensen, Univ. forl. 1993 Smussb. B O