Frimerker

Sorter:
E Menne Larsen Katalog over dagstempler i pr,Ulsted og parentestypen Posthistorisk forlag PHF Katalog 5
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Færøske frimerker Hopballe/Nielsen 5F frimerker
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Stjernestempler Esrom/Stjerne1/stjerne2/Udslebne Skilling 1998 Bern Bendix
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Stålstik Danm/Grønl/Fær.Samleverdige varianter 1982 Poul Ekelund
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Norges byposter og annen lokalpost Carl A Pihl Fil.tidsskrift 1963 Særtrykk
Kr. 300,-
Legg i handlekurv
Særstemplene i Telemark Knut Buer 1 oppl 1993
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Det lå i luften Ib Larsen H Philipsen AA forl. Dansk postflyvnings historie 1970 B
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Råd og vink for frimerkesamlere C Middelthon Forl.huset 1943 B
Kr. 125,-
Legg i handlekurv
Catalogue de timbre poste Yvert& Tellier 1929 Champion
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Alltid underveis.Postverkets historie gjennom 350 år Finn E Johannessen Bind 1

Lars Thue Bind2 Elander 1997 B

Kr. 300,-
Legg i handlekurv
Bjørn Storberget Mennesker i posten gjennom 350 år Ill Knut Løkke Sørensen Dato 1997 B
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Thematic&topical stamp collection A J Branston Batsford 1908 B Bi
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Norges posthistorie 1720-1814 Hans Berrum Cappelen 1906 B m/ foldet kart
Kr. 1 000,-
Legg i handlekurv
Posten på Ringerike Tor Østlund Filatelistforbundet 1985 Ny
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Norske innenrikske portotakster og gebyrer 1877-1995 E J Aune K Aune Oslo 1997 Ny
Kr. 250,-
Legg i handlekurv
Hallvard Tjelmeland Med posten i en moderne tid Nordnorsk posthistorie 1665-1850 Postmuseet B
Kr. 275,-
Legg i handlekurv
Norske innenrikske Portotakster & gebyrer 1877-1995 E Aune&K Aune Filatelistforbundet 1997 B
Kr. 300,-
Legg i handlekurv
350 år Posten skal fram 1647- 1997
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Philex Deutschland 1999
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Sverigekataloge 1855-1992 Kabe
Kr. 60,-
Legg i handlekurv
Facit 1996-1997 Norden med Færøyerne,Åland og Grønland
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
SCHOU, AUGUST: Postens historie i Norge - utgitt av det norske postverket i anledning av dets 300-års-jubileum 1647-1947. 500 s+ XXV. Oslo. Aschehoug 1947. Orginalb. 4to. Rikt illustr. m/ foto og illustr. Plansjer og kart. ( Posten )
Kr. 500,-
Legg i handlekurv
Norsk postforbund 1901-1941 1940- 1951 O L Strøm Oslo 1941 skinnrygg
Kr. 350,-
Legg i handlekurv
Norges historie fra istid til oljealder Grøndahl Libæk/Stenersen Postens frimerketjeneste 1991 B
Kr. 350,-
Legg i handlekurv
Postbudenes kamp gjennom 120 år Thorsten Smalberget Oslo og Akershus av Norges postforbund 1881-2000 m/omslag 2002 B
Kr. 400,-
Legg i handlekurv
Odin går berserk!Øivind Bremer Karlsen All verdas frimerke med motiv frå¨norrøn mytologi og historie Samlaget 1992 B
Kr. 175,-
Legg i handlekurv
Det norske postmannslag 1884-1934 O H Fougner Oslo 1934 B
Kr. 250,-
Legg i handlekurv
Kamp for bedre kår Bergen krets av norsk postforbund 1892-1992 Arthur Bauge Bergen 1992 B
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Ivar Tjelta Posten i Haaland Posthistorie fra 1861-1980,Sola kommune Eget 1993 B m/omslag
Kr. 225,-
Legg i handlekurv
Statens postdampere i rute på Throndhjem 1838-1865 Tore Gjelsvik Bergen/Nidarø 1987 B
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Postens OL bok 1994 uten frimerker
Kr. 60,-
Legg i handlekurv
D Oliver Johnsen Klunghaug 1944 Postreformen,frimerket gjennom 100 år
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Nr 46 Kåre Norum Postverket og postsendinger med billeder 2 oppl.(Den beste måte og sende post på) Cappelen
Kr. 80,-
Legg i handlekurv
Glade minner V 1927-1946 Oslo Filatelist-klub Oslo 19 46
Kr. 140,-
Legg i handlekurv
Posten kommer !Bilder av Norsk Postforbunds historie 1901-1991 Bergh/Jensen 1991 B
Kr. 180,-
Legg i handlekurv
Kristiansands postverk gjennom 300 år 1647-1947 Arnulf Johnsen 1946 B
Kr. 250,-
Legg i handlekurv
Norge komplett 150 Sundsbø&Hegge Fra betalingsmiddel til kunsthåndverk Snorre 1utg 2 oppl 2005 Posten
Kr. 250,-
Legg i handlekurv
Norsk filatelistisk tidsskrift Årgang 1947 9 numre
Kr. 400,-
Legg i handlekurv
Norsk filatelistisk tidsskrift 1946 12 numre
Kr. 500,-
Legg i handlekurv
Poststeder og poststempler i Telemark John Erik Helland Skien filatelistklubb 2013 Ny
Poststeder og poststempler i Telemark John Erik Helland Skien filatelistklubb 2013 Ny
Kr. 300,-
Legg i handlekurv
Skandinavien frimærkekatalog 1989-1990 U/smussbind B O
Kr. 250,-
Legg i handlekurv
Norgeskatalogen 1988-1989 Oslo Filatelistklubb 1988 U/smussbind B O
Kr. 275,-
Legg i handlekurv
Philex Deutschland 1990
Kr. 125,-
Legg i handlekurv
Norgeskatalogen 1991 OFS
Kr. 130,-
Legg i handlekurv
Postens frimerkenes OL-Bok 1994 pen O2
Kr. 140,-
Legg i handlekurv
Die olympischen spiele im Blickpunkt der Philatelie und ihren Randgebieten Heiko Nach 1996 P B O2
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Postes philatélie et olympisme Post philately and olympism CIO uå P B O2
Kr. 175,-
Legg i handlekurv
Filatelistisk årbok Norsk filatelistforbund 2003 P B O2
Kr. 125,-
Legg i handlekurv
Norgeskatalogen 2003 Oslo filatelistklubb 55.utgave P B O2
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
AFA frimerkekatalog Østeuropa Bind 2 S-U 1991 P B N
Kr. 150,-
Legg i handlekurv