Norges historie fra istid til oljealder Grøndahl Libæk/Stenersen Postens frimerketjeneste 1991 B