Fylkesm. for T. og Grenl. Fører til saml. v/Halvor Landsverk-B