Fylkesmuseet for Grenland og Telemark 1955-1975 P B