Fylkesmuseet for Telemark og Grenland. 1933-34-1953-54

Skien 1954. B. Tjueårsskrift.