Geologisk fører for Grenland. B. Bering. R. Olsen. 1 oppl. 1978. B

2000eks.