Gjerpen. en bygdebok. J. L. Qvisling. Gaardshistorie 1. 1921. M

Noe løs i ryggen. Trykket i Kristiania