Gjerpen kirke. 1979. Magne Kortner; Bjørg Olsen m. fl. HefteB