Grenland friteater. Et norsk gruppeteater. 1990. Hefte. B

grenland friteater. et norsk gruppeteater. materialer, refleksjoner, erfaringer. 1976-1989