Grimberg. nr. 9. Hansa-Rosekrig. 4 . utg. Cappelen. B