Grønn var ikke min barndoms dal Jahn Otto Johansen Bind 15