Av nød til seir Bind 1: Fra 9. april 1940 til kampåret 1942, H.O.Christophersen, Grøndahl 1977 Smussb.(rift) B O2

Bilder fra okkupasjonstiden i Norge.