Halvor J. Sandsdalen. Lagnaden og lendet. Ill. Harald Kihle

Noregs boklag. 1977. B