Hans Fredrik Dahl og Arne Martin Klausen Det moderne Norge Resursene våre Bind 1 Gyldendal Norsk Forlag 1982 smussbind B O2