Harald Bache Bystrøm Porsgrunn Handelsstands forening

gjennem 75 år Porsgr. 1959. B nr 183 av 300