Harison E. Salisbury. Den lange marsjen. Cappelen. 1986. B

Dette er den første beretning om Maos lange marsj, som for 50 år siden la grunnlaget for den kinesiske revolusjonen.