Harry Fett. En bygdekirke. Kunst og kultur. Gyldendal 1941. B omslag

Konsul H. H Holtas minne tilegnet