Harry Fett. En bygdekirke. Kunst og kultur. Gyldendal. 1941. M

konsul H. H. Holtas minne tilegnet