Harry Fett Vort nationale enevælde. Ethos og eros. Oslo 1925. M