Hederskrift til Nils Parelius å¨på 70-årsdagen Bjørn Austigard Otto R Gründer Johan Julnes Rom Sog 1982 U/smussbind B O