Helleristningene i Gjerpen Per chr. Svensen 1977 B Hefte 35s