Kategorier

Historie / foreninger

Sorter:
Corti. Byene som Vesuv begravde. Asch. 1965. Bi. B
Kr. 70,-
Legg i handlekurv
Jeg, Claudius. Robert Graves. Gyldendal1960. dansk. P. M
Kr. 70,-
Legg i handlekurv
Leo Huberman. Menneskehetens rikdommer. Pax 1974. P. B
Kr. 70,-
Legg i handlekurv
Weech. Verdenshistorie 1+2. Dreyer 1949. 1=B, 2=M
Kr. 300,-
Legg i handlekurv
Grimberg nr. 14. Ludvig 14. Cappelen. 4 utg. B
Kr. 80,-
Legg i handlekurv
Knut Mykland. Skiftet i forv. ordn. i Danm. og Norge. P. Univ. B
Kr. 70,-
Legg i handlekurv
H. Bertelsen. Rusland og Sovjetun. historie. P. Dansk Forlag. B
Kr. 90,-
Legg i handlekurv
Fra vinkelhake til linotype
Utgitt til Gjestvangs 75 årsjubileum 1876-1975 Oslo 1951. B
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Norges hist. Forhistorien inntil ca. 800. nr. 1. Knut Mykland. B
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Norges Historie. Nr. 15. Hist. atlas. Knut Mykland. Capp. 1980. B
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Norges hist. Nr11. To kulturer. En stat. 1850-84. Knut Mykland. B
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Ivar Stamnes. I panservogn fra Caen til Bryssel. S. B
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Før oss. Kari-Anne Ingleson. Refleks 1-6. Cappelen1987. B
Kr. 50,-
Legg i handlekurv
Menneskenes liv og hist. E. Bjøl. bind 3. Revolusjon og sult. B
Kr. 90,-
Legg i handlekurv
Verd. hist. etter 1945 E. Bjøl. De rike samfunn. Cappelen. B. Bind2
de rikes samfunn
Kr. 90,-
Legg i handlekurv
C. Grimberg. Bind 20. Imperialisme-Demokrati. Capp. B
Kr. 90,-
Legg i handlekurv
Historisk tidsskrift. 35 bind 9 hefte. 1952. B
Kr. 50,-
Legg i handlekurv
Historisk tidsskrift. 35 bind, 6 hefte. Oslo 1950. B
Kr. 50,-
Legg i handlekurv
Hist. tidsskr. L. Daae. Poli. dagb. og minner. B4, Hefte3. 1951. B
Kr. 60,-
Legg i handlekurv
Anton Rønneberg. Nationalteateret gjennom femti år. Gyld:1949B
Kr. 300,-
Legg i handlekurv
Tore Pryser. Klassen og nasjonen. Arb. bev. hist. i Norge. Bind4. B
Kr. 250,-
Legg i handlekurv
Asch. verd. hist. fra Ant. til våre dager. Asch 1953. bind6. B
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Andreas Holmsen. Norges historie. 1. 1961. univ forl. P. M
Kr. 60,-
Legg i handlekurv
Magnus Jensen. Norg. hist. 1660-1814. P. B
Kr. 60,-
Legg i handlekurv
Norg. Hist. Magnus Jensen. 1905 til nå . univ. forl. 1971. P. B
Kr. 60,-
Legg i handlekurv
Lærebog i verdenshistorien. D. U. Hoff. Kristiania. 1880. M
Kr. 75,-
Legg i handlekurv
Sverre Steen. Langsomt ble landet vårt eget. Cappelen1972. B
Kr. 80,-
Legg i handlekurv
Kristian Moen. verdensh. 1870-1970. Ash. 1974. B
Kr. 50,-
Legg i handlekurv
Per Eldfeldt. De hist hend. i Moss 1814. Moss 2004. B
Krig /forhandlinger/konvensjon
Kr. 70,-
Legg i handlekurv
Der stod seg et bryllup. Ekteskapet i Norge gj. tidene. B
Cappelen 1985. Bj. Hodne, Ø. Hodne, ronald Grambo
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Hist. indledning til grundloven. J. E. Sars. D. 1887
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Vårt folks historie. 9. C. Christensen. Asch 1961. B
Okkupasjonsår og etterkrigstid
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
J. V. Heiberg. Unionens oppløsning. Bind I+II. Kristiania 1906. B
Skinnrygg. Med faksimiler og bilder
Kr. 500,-
Legg i handlekurv
Det merkelige år. S. C. Hammer. Asch 1930. B
Unionsbruddet i 1905 og dets forhistorie
Kr. 225,-
Legg i handlekurv
Norges grunnlov i 175 år. Mykland/Opsahl/Hansen. gyld. 1989. B
Kr. 80,-
Legg i handlekurv
Norges politiske historie. Olaf Gjerløw. Bind 1 og 3. Tanum . B
Oslo 1934. høires innsats fra 1814 til i dag. Pris pr. bind
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Kristian Moen. historien i perspektiv. Asch. bokmål. 1976. B
grunnbok i verdenshistorie fram til 1870
Kr. 60,-
Legg i handlekurv
Fredrik Paasche. Kong Sverre. 3 oppl. Asch. 1948. B
Kr. 130,-
Legg i handlekurv
Arne Bergsgård. Året 1814 i grunnlova. 2oppl. Asch1943. B
Kr. 120,-
Legg i handlekurv
Det hendte i går. Chr. A. R. Christensen. Oslo 1933. B
En skildring av etterkrigstidens Norge
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Edvard Bull. Norsk Fagbevegelse. 1955. Arb . Oppl. forb. Bi. B
Kr. 70,-
Legg i handlekurv
Mykland/Opsahl/Hansen. Norges grunnlov i 175 år. Gyld 1989. B
Kr. 80,-
Legg i handlekurv
Veien til velstand. Tore Jørgen Hanisch og Even Lange. Univ. B
1986. Industriens utvikling i Norge gjennom 50 år.
Kr. 125,-
Legg i handlekurv
Blow, silver wind. A story of Noregian immigration to America
by Erik Bye. With a Postscript by Eric sevareid. Ill. Karl Erik Harr. Cappelen 1986. B
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Verden i dag. Samtidsleksikon 1977. Sættem/Tveterås. Bi. B
Kunnskapsforlaget. 1977.
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Tordenskiold Peter wessel og hans tid. Per Eilstrup.
Nye forlaget.
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Lancelot Hogben Mennesket utvider sansene Plussbøkene 1971B
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Jørgen Moe Samlede skrifter. 1+2Asch 1924. B
Kr. 175,-
Legg i handlekurv
Norges historie under eneveldet. 1660-1814. Magnus Jensen. P. B
3utg 1963
Kr. 70,-
Legg i handlekurv
Harry Fett Vort nationale enevælde. Ethos og eros. Oslo 1925. M
Kr. 125,-
Legg i handlekurv