Kategorier

Dansk

Sorter:
Thorkild Hansen Det lykkelige Arabia Boklubben 1968 U/smussbind B O2
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Ejner Johansson Omkring Fredriksholms kanal Hasselbach 1964 liten rift B
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Johannes V.Jensen Bræen P U/Omslag Gyld UÅ B J2 N
Kr. 175,-
Legg i handlekurv
Michael Neiiendam Kaj Munk U/Omslag Land og kirke 1946 B N4 N
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Universitet festskrift 11.marts 1954 Ejnar Thomsen P U/Omslag Bianco lunos 1954 B T4 N
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
C.V.Stubbe-Tegelbjærg Fra min drengetid Omslag (Rifter) 1969 B T3 N
Kr. 125,-
Legg i handlekurv
Tønder U/Omslag Kunst forening 1921 B T2 N
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Tønder kirke hefte U/Omslag Kunst forening UÅ B T1 N
Kr. 50,-
Legg i handlekurv
Tønder hefte U/Omslag Eget forl UÅ B N
Kr. 50,-
Legg i handlekurv
Den tyske indflydelse i Danmark Johan Vogt P U/Omslag Mondes forl a/s 1937 B V1 N
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Ole Wivel Romance for valdhorn P Omslag(Rift) Gyld 2.oppl 1972 B W1 N
Kr. 175,-
Legg i handlekurv
Politikken 1884-1984 U/Omslag Politikens forl 1983 Pen P3 N
Kr. 275,-
Legg i handlekurv
Carl S.Pettersen Afhandlinger til dansk bog og biblioteks historie P U/Omslag Gyld 1949 Pen P2 N
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Mads Portman Poetisk mindekrans omkring hellerup,charlottenlund og klampenborg P U/Omslag Rosenkilde og bagger 1953 B P1 N
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Tønder 1243-1943 Cl.Eskildsen P Omslag Bogforl 1943 B E2 N
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Martin Andersen Nexø Ditte mennseskebarn 2 U/Omslag Bokklubb 1.oppl 1975 Pen N2 N
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Michael Neiiendam Kaj Munk Presten U/Omslag Land og kirke 1946 Pen N1 N
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Kronborgs bastioner Schu 1954 Smussbind B N
Kr. 175,-
Legg i handlekurv
Fortællinger fra Oplysningstiden RAHBEK, PRAM OG TODE Gyldendals Forlag, København 1902. 1. udgave, 1. oplag. 286 sider Pen O
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Jeg ser på oldsager Politikens forl 1979 B
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Den nordiske udstilling i Kjøbenhavn 1888 5te Afsnit Hæren-Flaaden-Maskiner Hagerup 1888 pen
Den nordiske udstilling i Kjøbenhavn 1888 5te Afsnit Hæren-Flaaden-Maskiner Hagerup 1888 pen
Kr. 250,-
Legg i handlekurv
Den nordiske udstilling i Kjøbenhavn 1888 5te afsnit Hæren-Flaaden-Maskiner Hagerup 1888 pen
Den nordiske udstilling i Kjøbenhavn 1888 5te afsnit Hæren-Flaaden-Maskiner Hagerup 1888 pen
Kr. 250,-
Legg i handlekurv
Den ny verden Johannes V Jensen Gyld 1947 U/smussbind B O2
Kr. 175,-
Legg i handlekurv
Johannes V.Jensen A Arborg 1916 Kjøbenhavn-Forl 1916 B O2
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Johannes V. Jense n Aarbog 1917 med billeder Gyld København Forl 1917 pen O2
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Introduktion til vor tidsalder Johannes V Jensen Gyld 1915 U/smussbind B O2
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Ti aar nær den tyske grænse Maurice Francis Egan Pio 1919 P B O2

Limt

Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Kronborgs bastioner, Otto Norn, Schultz 1954 Smussbind (enkelte rift) B O2
Kr. 160,-
Legg i handlekurv
Steffen Heiberg Christian 4 eneuropæisk statsman Gyldendal Norsk Forlag 2006 pen O2
Kr. 230,-
Legg i handlekurv
Af folkets Danmarkshistorie Martin A Hansen Gyld 1957 P B O2
Kr. 140,-
Legg i handlekurv
Liv og tro i vikingtiden Magnus Magnusson bokklubben 1978 smussb Pen O2

Stor bok med mange flotte bilder 

Kr. 250,-
Legg i handlekurv
A.D.Jørgensen 40 fortællinger af fædrelandets historie Lademann Printed in Denmark 1981 Smussbind B O2
Kr. 250,-
Legg i handlekurv
Skovlandets folk i bronzealderen Bind 1 Jørgen Jensen. Lademann 1979smussb Pen O2
Kr. 175,-
Legg i handlekurv
Vore gamle kirker og klostre Gorm Benzon Lademann forl. u.år Pen O2
Kr. 225,-
Legg i handlekurv
Saxo Grammaticus Danmarks Kronike Palle Lauring Bind 1 Peter Asschenfeldts Bogklub København 1985 B O2
Kr. 300,-
Legg i handlekurv
Fra Godiche til Schultz-Bogtrykkeri og forlag i 300 år, Jørgen Bang, J. H. Schultz A/S 1961 P B O2
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Signe Holst Grønland piadask i kulturkløften Grøndahl & Søn Forlag AS 1975 Smussbind B O2
Kr. 175,-
Legg i handlekurv
Danmark P.T.Nyheter Af museumsinspektør Erik Kjersgaard År 885-1978 Lademann 1978 B O2
Kr. 325,-
Legg i handlekurv
Gudmund Boesen Rosenborg J.HSchultz AS 1948 Smussbind B O2
Kr. 225,-
Legg i handlekurv
Fra det gamle kjøge Hugo Matthiessen Nyt Nordisk forlag Arnold Busck UO P B O2
Kr. 250,-
Legg i handlekurv
Rosenborg Gudmund Boesen J.H.Schultz AS 1948 B O2 Smussbind
Kr. 225,-
Legg i handlekurv
Bjerre Herredsbogen nr 592 Opptrykk fra 1963 i 1000 ex Glud 1963 pen
Kr. 325,-
Legg i handlekurv
Billeder fra enevældens historie Norman Hall Hansen R&B Kbh 1949 pen
Kr. 175,-
Legg i handlekurv
Christian IV - Konge av Danmark og Norge, Lars Roar Langslet, Cappelen 1997 Smussb. B O
Christian IV - Konge av Danmark og Norge, Lars Roar Langslet, Cappelen 1997 Smussb. B O
Kr. 170,-
Legg i handlekurv
Danish kings and the jomsvikings in the greatest saga of Olafr Tryggvason By Olafur Halldorsson London 2000 P B
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Mytteri ved daggry, Knut Eidem, Gyldendal 1976 Smussb. B O2
Kr. 125,-
Legg i handlekurv
Brødrene og slaverne Preben Ramløv Kri dag forl 1968 PB N
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
The US Virgin Islands in full color Hans W Hannau Arg U/år U/smussbind B N
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Foreningen dansk vestindien 1917-1967 PB N
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Erindringer fra vestindien Olga Schaffalitzky de Muckadell Kvind mis 1942 PB N
Kr. 150,-
Legg i handlekurv