Kategorier

Fag og industrihistorie

Sorter:
Ole Evenstad Jern-malm Faksimile 1960 100 eks. B
Kr. 140,-
Legg i handlekurv
Forstmester J. B. Barth Knut A Skinnemoen Mannen og livsverket
Kr. 1 100,-
Legg i handlekurv
Fra lim til bioteknologi Dyno Lillestrøm gjennom 50 år
Kr. 225,-
Legg i handlekurv
Vitenskap for industrien T. J Hanisch og E Lange
Kr. 250,-
Legg i handlekurv
Guttorm Lyshagen Fra storhusholdning til moderne mediekonsern Norsk arbeiderpresses historie A pressen 2008 B
Kr. 225,-
Legg i handlekurv
Georg Brochmann Jern Cappelen 1939 B
Kr. 140,-
Legg i handlekurv
Aksjeselskapet Tou 1855-1955 m/omslag R A Lorentzen Skjolder på omslag B
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Kongeveien Bind I John O Egeland Aschehoug 1973 omslag pen N 1
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Socialistisk Bibliotek bind 4 Socialismens udvikling fra utopi til videnskab Friedrich Engels Mondes forl 1933 B N 10
Kr. 75,-
Legg i handlekurv
Fabritius & Sønner i gutenbergs tjeneste gjennom 125 år Carl Just og Øistein Seip Berggrav Institusjonen Scheibler 1969 omslag liten rift pen N 21
Kr. 350,-
Legg i handlekurv
Fra Dypet nordsjødykkernes historie Christian Catomeris og Olivier Truc Spartacus forl 2008 omslag pen N 6
Kr. 250,-
Legg i handlekurv
Follum Fabrikker et hundre år 1873-1973 Ernst Gervin Grøndahl & Søn 1973 omslag pen N 17
Kr. 0,-
Legg i handlekurv
Tobakkens Krønike J L Tidemanns Tobaksfabriks jubilæumsskrift 1778 1928 Christian Gierløff Grøndahl & Søn 1928 B N 5
Kr. 130,-
Legg i handlekurv
Tobakkens Krønike J L Tidemanns Tobaksfabriks jubilæumsskrift 1778 1928 Christian Gierløff Grøndahl & Søn 1928 pen N 6
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Historiens mesterprøve Bind I-II Norges håndverkerforbund 1886-1986 pen N 53-54
Kr. 350,-
Legg i handlekurv
Oljeboring til havs Historien om en ny norsk næring Carl-Axel Janicke Universitetsforlaget 1984 omlag rift pen N 2
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
En mannsalders arbeid i norge Herman Smitt Ingebretsen Aschehoug 1945 pen N 11
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Indstilling fra en af justitsdepartementet nedsat komite til behandling af apothekvæsenet Fabritius & sønner 1898 rift øvre kapitel slitasje nedre kapitel og nedre hjørner B N 7
Kr. 300,-
Legg i handlekurv
Samfærsel i norge 1814-1830 Oskar Kristiansen Cammermeyers boghandel 1926 B N 20
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Jernbaneminner Arbeidsfolk forteller Aage Lunde Tiden norsk forl 1962 B N 24
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Svunne tiders sensasjoner Streiftog gjennom norsk pressehistorie Olav Myre Dybwad forl 1944 pen N 5
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Norsk toll gjennom tusen år Osv Melbye Norsk tollmuseum 1967 pen N 18
Kr. 120,-
Legg i handlekurv
Tider som svant Apoteker S S Martens Apothekernes laboratorium 50 år 1903-1953 shirt pen N 27
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Norges bank gjennom 150 år Oslo 1966 Omsl B 38 N
Kr. 250,-
Legg i handlekurv
Norsk skogbruksmuseum 25 år 1954-1979 U/omsl B 24 N
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Norsk skotøyindustri i 50 år Norske Sko land 1951 Omsl B 4 N
Kr. 225,-
Legg i handlekurv
Sørmarka Fagorganisasjonens høyskole 1939-1989 Harald Berntsen Tiden omslag pen 1989
Kr. 250,-
Legg i handlekurv
Papir og trykk Gunnar Strand Tanum Omsl B 23 N
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Solidarnosc En bevegelse blir født Gdansk august 1980 Bjørn Cato Funnemark 1981 omsL B 24 N
Kr. 175,-
Legg i handlekurv
Med Moss avid gjennom 100 år JH Vogt 1976 PB 27 N
Kr. 250,-
Legg i handlekurv
I historiens morgen Ellen G White Bokforl 1980 Omsl 10 N
Kr. 175,-
Legg i handlekurv
Norsk presse i hundre år Gyl 1969 Omsl B 22 N
Kr. 175,-
Legg i handlekurv
Teaterets historie Oscar Wieselgren EG Mort 1960 Omsl B 23 N
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Trygg tjeneste Eyvind Erichsen Telegrafstyret 1962 B
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Teknikkens vidundere i fartens tidsalder Edgar B Schieldrop Gyld 1951 U/smussbind B O Bind 1+2
Kr. 500,-
Legg i handlekurv
Arbetsstudier inom industrien Tarras Sallfors 4de oppl ind forb 1949 U/smussbind B O
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Industri eiendoms og handelslovgivningen J Chr Meinich Oslo 1954 Eget forl U/smussbind B O
Kr. 160,-
Legg i handlekurv
På forpost Oslo arbeidersamfund 100 år 1864-1964 Aksel Zachariassen 1964 B O
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Vi fra NTH 1920-1929 O D Amundsen Dreyer 1950 B
Vi fra NTH 1920-1929 O D Amundsen Dreyer 1950 B
Kr. 300,-
Legg i handlekurv
Den industrielle revolusjon Kristian Moen Asch 1962 PB O
Kr. 70,-
Legg i handlekurv
Den nordiske udstilling i Kjøbenhavn 1888 5te Afsnit Hæren-Flaaden-Maskiner Hagerup 1888 pen
Den nordiske udstilling i Kjøbenhavn 1888 5te Afsnit Hæren-Flaaden-Maskiner Hagerup 1888 pen
Kr. 250,-
Legg i handlekurv
Retningslinjer ved gjennomføringen av arbeidsstudier Grøndahl 1955 P B O2
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Inntrykk fra norsk treforedlingsindustri og enkelte andre spørsmål S Mustad Mariendals boktrykkeri uå P B O2
Kr. 125,-
Legg i handlekurv
Haandens og hjærnens arbejde P Krapotkin Gyld 1904 U/smussbind B O2
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
42,5 timers uke Kortere arbeidstid økt produktivitet momenter til diskusjon 42 1/2 Time P B O2
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Et produktivitetsprogram i 7 faser P-matrisen NAF P B O2
Kr. 80,-
Legg i handlekurv
Tillitsmannen i kooperasjonen Emne 2 Studieveiledning uå P B O2
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Kooperasjon i raske trekk Emne 1 Studieveiledning uå P B O2
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Norway's export trade Blix uå U/smussbind B O2
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Sir Paul Dukes Röd skumning ocn morgonrodnad Albert Bonniers Förlag Stokholm 1923 B O2
Kr. 175,-
Legg i handlekurv