Kategorier

Folkeminne

Sorter:
Den store dagen. Konfirmasjon og tradisjon. Birgit Hertzberg
Johnsen. grøndahl1984. B
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Norske folkeminne Rikard berge Folkeminnegransking. Boklaget 1978 pen
Bind 4 1978.
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Moltke Moe som folklorist. Asch norsk folkeminnelag. Jorunn
Fløtra Asch. 1995. B
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Gamal norsk homiliebok cod am 619 4¤. Gustav Indrebø
Kjeldeskriftfondet Oslo 1931. MLite rift nederst i rygg. M
Kr. 300,-
Legg i handlekurv
Men det blev Bergen Haakon Shetelig Brev 1901-1923
Bergen 1978 Kari Hovland. P. B
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Havamal The sayings of the vikings More than 1000 years old
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Havamal So sprachen die Wikinger Mehr als 1000 jahre alt
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Husmannsminne frå Gubrandsdalen Arnfinn Engen 1979 B
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Olav Bø Vår norske jul Det norske samlaget 1970 B
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Setesdalen, Rysstad/Bryn/Hannaas/Gjessing/Bull med fl., Cammermeyer 1919 B O S

Rikelig med sorthvite fotografier, og enkelte fargeplansjer. 208 sider pluss plansjer i sorthvitt.   

Kr. 450,-
Legg i handlekurv
Norske gardsbruk Hedmark 1 1968 Pen
Kr. 400,-
Legg i handlekurv
Norske gardsbruk Hedmark IV 1970 Pen
Kr. 400,-
Legg i handlekurv
Norske gardsbruk Hedmark 3 1970 Pen
Kr. 400,-
Legg i handlekurv
Fortids kunst i Norges bygder Johan Meyer Gudbrandsdalen I 1987 Faksimile Pen
Kr. 275,-
Legg i handlekurv
Fortidskunst i Norges Bygder av Johan Meyer Østerdalen I Faksimile 1987 Pen
Kr. 275,-
Legg i handlekurv
Else Bjørnson Aulestad Kunst og kultur Gyld 1957 B m/omslag med liten rift(1cm)
Kr. 175,-
Legg i handlekurv
Axel Coldevin Norske storgårder 1-2 Asch 1950 Pen
Kr. 900,-
Legg i handlekurv
NORSK KULTURHISTORIE 1-5. Billeder av folkets dagligliv gjennem årtusener.Bugge/Steen -42. 4to. Illustr. Originale, røde skinnbind Pent sett Oslo 1938 B
Kr. 750,-
Legg i handlekurv
De forhistoriske tider i europa K Friis Johansen Første del Kbh 1927 skjolder P B O2
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Pål Espolin Johnson Ka du trur? Capp 1972 Smussbind B O2
Kr. 130,-
Legg i handlekurv
Det var en gang på våre kanter Karl Kildahl P B EF1
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
I manns minne Sogn og Fjordane Saml 1974 omsl B 39
Kr. 175,-
Legg i handlekurv
Barndom og ungdom i bygd og by Ernst Bjerknes Dyb 1945 U/smussbind B O2
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Når vi sitt' her og prate' Richard Bergh Norsk folkeminnelag Asch 1980 U/smussbind B O2
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
En minnebok Cecil Collin-Hansen Trønd Mands for 1973 Omsl B11 N
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Constitutionsfeiring og 17.mai-vester Astrid Bugge By og bygd 1964 PB 18 N
Kr. 50,-
Legg i handlekurv
Norske Sigiller fra Middelalderen indtil år 1400 H J Huitfeldt-Kaas Oslo 1899-1950 pene og friske(Bildet avkuttet)
Norske Sigiller fra Middelalderen indtil år 1400 H J Huitfeldt-Kaas Oslo 1899-1950 pene og friske(Bildet avkuttet)
Kr. 1 500,-
Legg i handlekurv
Målblomar til Margit Veneskrift til Margit Harsson Tom Schmidt Novus 2013 B
Kr. 175,-
Legg i handlekurv
Framfor stena Folkeminne frå gauldalsbygdene II Jens Haukdal Norsk folkeminnelag Aschehoug 1978 pen N 38
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Bra folk Profiler i det gamle bygdesamfunnet Jon Leirfall Det Norske Samlaget 1977 omslag rift pen N 23
Kr. 175,-
Legg i handlekurv
Navn på stater nasjonalitetstevninger Liste utgitt av de nordiske språknemndene 1973 PB N44 N
Kr. 70,-
Legg i handlekurv
På folkemunne et halvt tusen historier Annen samling Kjell Aukrust PB 30 N
Kr. 60,-
Legg i handlekurv
Vår fedrearv Bilder fra norsk folkemuseum tekst Hilmar Stigum Ernst Schwitters Cap 1957 PB 42 N
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Streiftog Tone Rudberg Stephan Tschudi-Madsen Kult 1993 PB 49 N
Kr. 175,-
Legg i handlekurv
Til Anders Glede Nor Kol Pens 1988 Omsl B 8 N
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Volund 1964 Sigurd Grieg 1964 PB 30 N
Kr. 120,-
Legg i handlekurv
Norsk folkekultur Hefte 3-4 1927 13 Aargang Norsk folkeminne Skien 1927 Rikard Berge
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Den store dagen Birgit Hertzberg Johnsen Grø 1984 Smussbind B O2
Den store dagen Birgit Hertzberg Johnsen  Grø 1984 Smussbind B O2
Kr. 300,-
Legg i handlekurv
Moltke Moe som folkflorist Jorunn Fløtra Asch 1995 Smussbind B O
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Fortids kunst i Norges bygder-Telemarken-Tinn osv,Iohan Meyer,Nasjonalforlaget 1977 Pen O
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Kunst og haandverk fra Norges fortid,Nicolay Nicolaysen,Foreningen til Norske fortidsmindersmerkers bevaring Bind 1 1982 Pen O
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Fortids kunst i Norges bygder-Telemarken-Kviteseid osv,Iohan Meyer,Nasjonalforlaget 1978 B O
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Fortids kunst i Norges bygder-Sunndalen på Møre,Iohan Meyer,Nasjonalforlaget 1978 B O
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Fortids kunst i Norges bygder-Telemarken-Mo osv,Iohan Meyer,Nasjonalforlaget 1978 B O
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Fortids kunst i Norges bygder-Telemarken-Vinje osv,Iohan Meyer,Nasjonalforlaget 1978 Pen O
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Fortids kunst i Norges bygder-Telemarken-Hjartdølas Dalføre,Iohan Meyer,Nasjonalforl.1977 B O
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Fortids kunst i Norges bygder-Telemarken-Lunde osv,Iohan Meyer,Nasjonalforlaget 1977 B O
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Kunst og haandverk fra Norges fortid,Nicolay Nicolaysen,Foreningen til Norske Fortidsmindesmerkers Bevaring Bind 4 1982 B O
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Kunst og haandverk fra Norges fortid,Nicolay Nicolaysen,Foreningen til Norske Fortidsmindesmerkers Bevaring Bind 2 1982 Pen O
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Kunst og haandverk fra Norges fortid,Nicolay Nicolaysen,Foreningen til Norske Fortidsmindesmerkers Bevaring Bind 3 1982 Pen O
Kr. 200,-
Legg i handlekurv