Kategorier

Norske Sigiller fra Middelalderen indtil år 1400 H J Huitfeldt-Kaas Oslo 1899-1950 pene og friske(Bildet avkuttet)

Klikk for større bilde
Norske Sigiller fra Middelalderen indtil år 1400 H J Huitfeldt-Kaas Oslo 1899-1950 pene og friske(Bildet avkuttet)