Kategorier

40-årsdagen for krigens og det nasjonalsosialistiske voldherredømmets slutt i Europa Richard von Weizsäcker P B O2