Kategorier

Pedagogikk

Sorter:
Pedagogikkens historie. Fr. Ording. Cappelen 1953. B
Kr. 80,-
Legg i handlekurv
Reidar Myhre. Store ped. i egne skr. II. Humanisme/reform/real. B
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Reidar Myhre. Store ped. i egne skr. I. Oldtiden og middelald. B
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Pædagogikens historie. N Herzberg. 2 utg. Kristiania 1895. B
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Rasmus Stauri. Fire folkelærarar. Oslo 1930. noregs bokl. B
Herman Anker. Olaus Arvesen. Christopher Bruun. Viggo Ullmann
Kr. 80,-
Legg i handlekurv
Einar Ness. Det var en gang-norsk skole gjennom tidene. Univ.
forlaget. 1989. B. S
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
H. C. Fredriksen. Den personlige skole. Ben B. Lindsey
Ungdomsoprør. August bang KBh. 1909. B
Kr. 250,-
Legg i handlekurv
Reidar Myhre. Den norske skoles utvikling. Ide og virkelighet
Fabritius 1976 2 utg 1oppl.
Kr. 90,-
Legg i handlekurv
Høigård-Ruge Den norske skoles historie Ny utg ved K I Hansen Cappelen m/omslag 3 oppl 1971 B
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Demokrati og statsmakt En undersøkelse og et reformforslag J B Hjort Studieselskapet samfunn og næringsliv 1963 pen N 40
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Store pedagoger i egne skrifter Reidar Myhre Farb 1972 U/smussbind B O2
Kr. 140,-
Legg i handlekurv