Kjell Aukrust Slipp ham inn 3.opplag Helge Erichsens Forlag Oslo 1979 B O2