Rubel og Rangel vitser fra Russland ved Tor Jørgensen

cappelen 1994. B