Hans Jacobsen Hjemmesnekkeren 4 oppl. u. å. Høyanger B