Hjemmets vedlikehold. G. Ø. Jørgen Teknisk forlag 1955. B