Isolde Kiskalt Kreativ forming med Trolldeig Trio 1988 B