Plantesygdomme E Gram og A Weber.Haandbog for frugtavlere,gartnere og haveejere Wiene 1940 B