Våre klær gjennom tidene H H Hansen Cappelen 1955 B