Hvalfangstkoner og barn forteller Hjemmeliv fra 1930-1967 Jorunn Vesterlid U/smussbind B N