J. Brunsvig. Håndv. i Skien i gammel og ny tid. 1954. B

Utgitt av Skien Haandverkerforening ved 75 års jubileet 1954