J. V. Heiberg. Unionens oppløsning. Bind I+II. Kristiania 1906. B

Skinnrygg. Med faksimiler og bilder