Jakob Friis. Oppgjør med Tyskland. Oslo 1945. tanum. B