Rune Johansen Meite Etter laksefisk.rovfisk og karpefisk med naturlige agn Naturforl.1993 B