Jan Erik Tangen. Grenland i Telemark. Porsgrunn 1996. B