Jens Per Jensen. Tilbakeblikk. Lokalh. not. fra Grenland1988. B

Fortidsminneforeningen Telemark avdeling