Jernet og menneskene. Verkelighet och vidskepelse. M. 1981

LTS-forl. Stockholm. Carl-Herman Tillhagen