Jon Bøe Paulsen. Under Sydkorset. Om Hjalmar Johansen. JBP 1986 pen

JBP-forlag 1986