Jordbruget En bog for unge,norske landmænd Norstrøm 2 udg. Christiania 1879 B