Jørund Telnes Guro Heddelid. Med tresnitt av Harald Kihle

og melodier ved Eivind Groven. Samlaget 1972. B. 4 utg